6.2. Rafting Tarom + Foto safari, Apsolutely in touch with the nature / 295€ po osobi

Šestodnevni aranžman – RAFTING TAROM, 74 km raftinga u najdubljem kanjonu u Evropi + FOTO SAFARI, Prašuma Perućica, najveća prašuma u Evropi.  Pet noćenja, 14 obroka, oprema, vodiči, takse, ulaznice, osiguranje...

PRVI DAN

DRUGI DAN

TREĆI DAN

ČETVRTI DAN

PETI DAN

ŠESTI DAN

Cijena aranžmana: 295 EUR-a

Napomena: ***navedeni program se može organizovati u pet dana sa četiri noćenja ( cijena 275 EUR )***.

Cijena obuhvata:

Cijena ne obuhvata:

NAPOMENA:

*** Šta ponijeti/obući?

*** Šta ponijeti na foto safari?

*** Opšte napomene!